Start Contact


 

 

Start
Visie
Werkterreinen
Consultants
Producten & Diensten


Visie en werkwijze

Diversiteit is een business case

Ons uitgangspunt is dat diversiteit moet bijdragen aan het verbeteren van de bedrijfsvoering. Anders kan je er beter niet aan beginnen. Te veel diversiteitacties mislukken omdat ze puur uit liefdadigheid worden opgezet. Diversiteit kan op allerlei manieren helpen de bedrijfsvoering te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het beter benutten van talenten op de arbeidsmarkt door nieuwe doelgroepen aan te boren. Of de commerciŽle kansen van diversity.

Werkelijke betrokkenheid bij Diversiteit

Achkar Consultancy is een kwalitatief en vernieuwend bureau dat met een verfrissende blik werkt aan de diverse samenleving. Dit doen wij op grond van een oprechte betrokkenheid van al onze medewerkers. Het bereiken van een 'werkelijke' diverse samenleving is voor ons niet zo zeer een commercieel doel, maar vooral een ideŽel doel.

 Een kansenbenadering

Wij zijn ervan overtuigd dat de kansen op succes toenemen wanneer mensen kiezen voor een positieve benadering, waarbij kansen en mogelijkheden centraal staan. Hierdoor mobiliseren wij positieve energie bij mensen en kunnen we gezamenlijk tot goede resultaten komen. Concreet betekent dat wij bij verandertrajecten ook bewust op zoek gaan naar best practices en proberen het gedrag dat hier zichtbaar is breder te verspreiden in de organisatie.

 Geloven in de kracht van elk individu

Een project of opdracht kan alleen maar succesvol worden afgerond als de mensen die achter het project staan echt geloven in de aanpak en de gekozen werkwijze. Daarom investeert Achkar Consultancy voortdurend in de mensen die bij het project betrokken zijn. Wij kiezen voor een werkwijze waarin een zo sterk mogelijke betrokkenheid wordt gezocht van alle mensen die met het project te maken hebben. Dat geldt zowel voor een intern bedrijfsvraagstuk als voor een extern beleidsvraagstuk. Elke klant vergt een aparte behandeling Achkar Consultancy gelooft niet in de werking van modellen.

 

Start ] [ Visie ] Werkterreinen ] Consultants ] Producten & Diensten ]

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan m.el.achkar@achkarconsultancy.nl.