Start Omhoog Contact


 

 

Start
Omhoog
Ontwikkelen beleid
Bewustwording
Implementatie

Vergroten van bewustwording

Voordat een diversiteitsbeleid geimplementeerd kan worden, is het belangrijk dat er een sense of urgence in de organisatie aanwezig is. Onze ervaring leert dat er allereerst moet worden geinvesteerd in het vergroten van de bewustwording in de organisatie. Achkar Consultancy is een specialist in het vergroten van de bewustwording over diversiteit. Wij hebben verschillende instrumenten tot onze beschikking, zoals:

  •  De Diversity Dialoog
  •  Diversity Awareness Presentation
  •  Verschillende Diversity Games
  •  Interactieve Bewustwordings Workshops
  •  Integreren van Diversity in Communicatie

Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie over deze instrumenten.

 

Start ] Omhoog ] Visie ] Werkterreinen ] Consultants ]

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan m.el.achkar@achkarconsultancy.nl.